Tech - Tips
kulaty_pravy_horni.gif (316 bytes)
Automatická převodovka

Automatická převodovka nahrazuje klasickou převodovku a spojku. Motoristy na americkém kontinentě provází již půl století. Zatímco oni to považují za naprosto samozřejmou věc, motoristé u nás většinou touto vymožeností pohrdají a mluví o ní jako o zbytečnosti „pro blbečky“. Pravda je ovšem někde jinde. Vývoj se přes různé druhy automatických převodovek označených jako Hydra-glide, Power-glide, Ford-o-matic nebo Turbo-glide dostal až do dnešní podoby, kterou známe ze (svých) amerik. Během času se měnilo umístění (na volantu, pod volantem, na přístrojové desce, na podlaze, na konzoli), tvar (T, U nebi I). Počet převodových stupňů se rovněž, alespoň v počátcích, lišil. I dnes se setkáme u veteránů při různých srazech US automobilů s dvoustupňovým automatem, třístupňová samočinná převodovka je i dnes k dostání u některých menších amerických i evropských vozů. Nejčastěji je však k vidění čtyřstupňový automat, tzn. s overdrivem. K samotné technologii samočinných převodovek se vrátíme v jiném článku, nyní se podívejme na používání a údržbu.
Stejně tak, jako stáhneme okénko pouhým zmáčknutím tlačítka nebo odemkneme všechny dveře automobilu jedním otočením klíčku, budeme jezdit s vozem vybaveným automatem. K největším přednostem automatu patří s klasickou převodovkou neporovnatelný komfort, a to nejen ve městě. Kdo to nezkusil, neví o čem je řeč. Jako příklad si vezměme dva druhy převodovek. První tvaru T ve voze Chevrolet. Druhý klasický příklad je ve voze Ford a páka řazení je umístěna po volantem. Pozor, samozřejmě, že tento příklad nelze generalizovat, jednotlivé druhy řazení se vyskytují ve všech modelových řadách všech automobilek. V našem případě Chevrolet je kupé (Chevrolet Camaro) a Ford SUV (Ford Expedition).

Pro začátečníky:
V obou případech nastartujeme vůz pouze je-li volič v poloze P, nebo N. Poté, co motor naskočil, zmáčkneme před volením rychlostního stupně brzdu a držíme ji. Ford je navíc vybaven systémem Brake-shift interlock. Tento systém zajistí, že nebude možno pohnout pákou řazení z pozice P bez toho, že zmáčknete a podržíte pedál brzdy. Nyní zvolíme stupeň. V 90% ze všech případů (chceme-li jet kupředu), volíme poslední stupeň pro jízdu dopředu (D nebo OD). Máme-li páku na jedné z těchto pozic, můžeme pustit pedál brzdy. Vůz se dá do velmi mírného pohybu, který usnadní například vyjíždění z garáže. Chceme-li přidat plyn, zmáčkneme pedál akcelerátoru. Nikdy nemačkejte oba pedály plynu a brzdy, stejně jako u manuální převodovky. Může se stát, že se Vám levá noha bude plést a instinktivně se bude snažit mačkat neexistující spojku. Mějte proto nohu co nejvíce vlevo a zapřete ji o podlahu. Budete-li stát na místě (např. semaforu), musíte po celou dobu stát na brzdě. Pozor! Chcete-li měnit pozici páky a tím i převodový stupeň, vždy tak čiňte pouze v klidovém stavu. Vůz musí stát a nesmí se pohybovat!

Čím můžete převodovku zničit:
Při řazení mezi R (zpátečkou) a rychlotmi dopředu při pohybu vozidla, nebo při prokluzu kol (např. na ledu).
Při řazení mezi R nebo rychlostí dopředu při vyšších otáčkách v pozici N nebo P.
Zařazením parkovací polohy P při stále se protáčejících kolech.
Při delším než desetisekundovém vytáčení motoru při tzv. stall condition, kdy páka voliče je v některé z pozic dopředu, ale kola se neprotáčejí (např. ocitnete-li se v hlubokém písku, nebo je-li vozidlo proti bariéře).
Při stání na silnici se stoupáním, kdy držíte vozidlo pouze mírným přidáváním plynu. Vždy používejte nožní brzdu!
Při jízdě s příliš starým olejem nebo nízkou jeho hladinou v převodovce.

Rychlostní stupně:
P (PARK)
Stupeň určený pro odstavení vozidla, nebo pro nastartování. Nikdy nedávejte páku do pozice P, pokud vozidlo zcela nezastavilo. Ujistěte se, že páka je přesně v poloze P. Opouštíte-li vozidlo, pro jistotu použijte rovněž ruční brzdu.

R (REVERSE)
Stupeň určený k pohybu dozadu. Nikdy nedávejte páku do pozice R, pokud vozidlo zcela nezastavilo. Ujistěte se, že páka je přesně v poloze R, potom uvolněte brzdu a jeďte dozadu.

N (NEUTRAL)
Stupeň určený pro volné popojíždění bez zařazené rychlosti nebo pro případné tažení vozidla.

OD (OVERDRIVE)
Stupeň používaný pro většinu ježdění. Pozice umožňuje řídící jednotce řadit rychlosti dle jízdních podmínek, otáček motoru a rychlosti. Převodovka zařazuje automaticky Overdrive z D (třetího stupně), jakmile vozidlo dosáhne rychlosti okolo 65 km/h. U některých vozů s pákou pod volantem, můžete zapnout nebo vypnou Overdrive stisknutím tlačítka, nebo zatlačením na páku směrem ke středu. Zařazením OD zlepšíte jízdní ekonomiku.

D (DRIVE – třetí stupeň)
Stejný stupeň, jako u vozů bez Overdrive. V případě, že tento systém chybí, je toto standardní třetí rychlostní stupeň a je určený pro většinu ježdění vozů bez OD. Pro vozy s Overdrivem je stupeň D především určen pro situace, kdy je nutný zvýšený výkon, nebo při tažení přívěsu. Zabraňuje přeřazení na OD v případě prokluzu kol a přibržďuje „motorem“ více, než OD. D použijte rovněž v případě, kdy se Vám zdá, že převodovka příliš často střídá rychlosti, nebo v případě nestálého terénu (např. v horských úsecích).

2 (druhý stupeň)
Tento stupeň použijte v případě, že potřebujete opravdu silný výkon (např. v kopcích), nebo naopak brzdit motorem na kluzkém povrchu. Z pozice D na pozici 2 zařazujte při rychlosti nižší než 100 km/h.

1 (první stupeň)
Stupeň pro maximální brždění motorem, nebo při velmi prudkém stoupání. U některých vozů můžete zařadit na 1. stupeň z druhého v jakékoliv rychlosti, ale převodovka nepodřadí dokud rychlost neklesne pod 60 km/h. My to ale nedoporučujeme zkoušet.

Kontrola hladiny oleje:
Údržba  je většinou stejně bezproblémová, jako samotné používání. Nicméně i zde si musíte sami vyměnit, nebo alespoň zkontrolovat stav převodového oleje. Prakticky se dá říci, že byste měli kontrolovat stav převodového oleje při každé výměně motorového oleje. Pokud je motor horký, nechte ho alespoň 30 minut stát v klidu.
Postupujte následovně:
1. zatáhněte ruční brzdu
2. zařaďte P a nastartujte
3. vytáhněte měrku, očistěte ji a opět zasuňte
4. znovu vvytáhněte a zkontrolujte hladinu zobrazenou na měrce
5. pokud je motor studený, měla by se hladina pohybovat v pásmu COOL (klesne-li pod ADD, měli byste dolít ATF)
6. pokud je motor horký, měla by se hladina pohybovat v pásmu HOT

Dolévání oleje:
Obyčejně je v čtyř rychlostních automatických převodovkách kolem 8-9 litrů ATF oleje. Standardně se dá doporučit do všech automatických převodovek osmdesátých a devadesátých let olej ATF (Automatic Transmission Fluid) splňující normy DEXRON II, IIE, III a MERCON. Ten dolévejte zásadně otvorem, v němž je umístěna měrka. Tu odstraňte a umístěte trychtýř, kterým poté nalijete ATF do převodovky. Pozor! Obyčejně stačí od ADD po FULL přibližně 0,5 až 1 litr ATF. Připravujeme rovněž popis výměny ATF v domácích podmínkách.

Slovníček:
Clutch – spojka
Engine braking – brždění motorem
Gear – rychlostní stupeň
Reverse – zpátečka
Shift – posun
Shift lever – páka voliče
Transmission - převodovka


Dodatek: Tažení vozidla
Dodatek k Tech – tips Automatická převodovka

Jak již bylo zmíněno autorem článku, automatická převodovka je při dodržování základních prvků údržby a správného zacházení velmi spolehlivá a takřka nezničitelná součást automobilu.
Pozor na důležitou informaci ! Automatickou převodovku lze zničit, popřípadě podstatně zkrátit její životnost tím, že se se svým nepojízdným vozem (např. z důvodu, že Vám prostě „dojde benzín“) necháte odtáhnout „na laně“ do nejbližšího místa, kde Vám bude poskytnuta odborná pomoc. V případě, že je toto místo vzdálené dále, než 6 mil ( cca 10 km), nechte svoje vozidlo odvézt na přepravníku k tomu určeném. Při jízdě vozidla s motorem v klidu nepracuje olejové čerpadlo převodovky, které nevytváří potřebný tlak pro její správnou funkci a zároveň nezabezpečuje potřebné mazání rotujících částí.
Všeobecně pozor na tažení, nebo jakýkoliv pohyb Vaší ameriky s vypnutým motorem!!! Oproti lehkým evropským automobilům se jedná o daleko nebezpečnější pokus. Díky dokonalému posilovači řízení, jindy neuvěřitelně lehce jdoucí řízení, lze s motorem v klidu ovládat jen velmi stěží a taková činnost dokonale prověří i velmi zdatné a odolné jedince, zvláště potom, co k fyzické námaze přibude i psychická zátěž a stres, kterou vyvolá vyčerpání zásoby zbylého podtlaku z posilovače brzd a následovný pokus o jejich použití.
Autor - Miroslav Vejman

us_cara.gif (237 bytes)

... zpět k Tech-Tips 

us_cara.gif (237 bytes)

kulaty_levy_spodni.gif (315 bytes) kulaty_pravy_spodni.gif (315 bytes)

All rights reserved